Poklic “HATMARA SPECIALIST”

Ena od najpomembnejših nalog IHI bo usposabljanje pridruženih sodelavcev (asssociates) za nov poklic oz. poklicno ali dopolnilno usmeritev “HATMARA SPECIALIST”, uveljavljanje tega poklica v družbi in umeščanje teh specialističnih znanj v programe izobraževalnih institucij.

Specialist s poklicem ali dopolnilno specializacijo “HATMARA SPECIALIST” bo opravljal specialistično delo, ki je v svojem bistvu transformacija – sprememba osnovnega stanja, ki pretvarja “problem” v novo stanje “brez problema”. HATMARA SPECIALIST se ukvarja s kombinacijo fizičnih in nefizičnih stanj, ki ustvarjajo razloge za obstoj in sam obstoj različnih stanj, ukvarja se z vsemi področji življenja in obstoja. To specialisticno znanje je mogoče integrirati v oziroma samostojno uporabljati v kombinaciji s katerokoli dejavnostjo, službo ali kakršnimkoli poklicem, ki obstaja.

“HATMARA ” sama po sebi predvsem ni metoda zdravilstva ali zdravljenja. S spremembo stanja, ki povzroča bolezen, se bolezen spremeni v zdravje. Tako tudi HATMARA SPECIALIST ni zdravitelj ali zdravnik. Njegovo delo je še najbližje filozofsko – teofilski dejavnosti, saj se tekom svojega usposabljanja predvsem usposablja v smeri “kanaliziranja Božje volje” in odpravljanja vzrokov, ki preprečujejo uresničevanje “Božanskega načrta”. Dejavnost “transformacije” tako v bistvu postane opravilo, ki prinese Luč v temo, Ljubezen v brezčutno okolje ali okolje brez ljubezni in Radost v okolje brez radosti.

Za opravljanje poklica ali dopolnilne specializacije “HATMARA SPECIALISTA” kot profesionalec/ka mora HATMARA SPECIALIST/KA (metamer/et, v hebrejščini, hatmara specialist v hrvaščini, hatmara specialist v angleščini in nemščini ter portugalščini ), kot pri vsakem drugem poklicu, opraviti usposabljanje in pridobiti dovoljenje od kvalificiranega učitelja HATMARA-MERKAVA, pooblaščenega s strani IHI.

Obnovitev in osvežitev znanja za podaljšanje licence za učitelje in metamerje

Tečaj je namenjen le učiteljem, ki so v l.2008 prejeli iniciacijo s strani Naomi Feinberg in vsem metamerjem, ki so kdajkoli pridobili pravico uporabe HATMARA-MERKAVA metode z opravljenimi seminarji..

Vsi učitelji HATMARA- MERKAVA metode in METAMERJI bodo morali letno obnavljati svoje licence z udeležbo na posebnih seminarjih, ki jih bo vodila Naomi Feinberg. Brez vsakoletnega obnovitvenega seminarja in podaljšanja licence ne bodo mogli pri svojem delu več uporabljati HATMARA-MERKAVA imena. Podaljšanje licence bo izdajal IHI, ki je lastnik in uporabnih zaščitenega imena.

Tečaji združujejo:

udeležba na posebnem tečaju, ki je namenjen osvežitvi znanja in seznanjanju z novostmi
udeležba na delavnih skupinah in srečanjih
udeležbo na rednih srečanjih regionalnih skupin vsaj 20 krat letno
udeležbe na posebnih tečajih so oproščeni učitelji in metamerji, ki se udeležijo spomladanskega ali jesenskega tečaja, ki ju vodi Naomi Feinberg.

 • Ne spreglejte!  Julija 2010 je izšla knjiga

  HATMARA MERKAVA - MODROST ŽIVLJENJA
  avtorice Naomi Feinberg tudi
  v slovenskem jeziku.

  Lahko jo naročite na:
  klavdija@studio37.si
  ++386/1 56 55 126
  cena: 18€ (Cena vključuje DDV)