Vodniki svetlobe

Naomi je živa priča vsega, kar uči: zmeraj polna življenja, radosti, sočutja; polno predana svojemu poslanstvu vsak trenutek dneva in noči, vsako leto fizično mlajša (aktivno raziskuje pogoje nesmrtnosti) in pri 67 letih bolj čila in poskočna od marsikaterega 30-letnika (saj veste, kdo se v maju kopa v Triglavskih jezerih…).

Njeno poslanstvo, voditi ljudi k temu, kdo so in zakaj so tukaj, se čudovito odraža na nekajdnevnih seminarjih v naravi, kjer se varno, korak za korakom, poglabljamo v svoje globine in se odpiramo stiku s svojim vodnikom svetlobe.

Predstavlja nam svoje izkušnje glede izzivov in pasti komunikacije z vodniki, svoj način dela in metode, katere uči. Tu je njena zgodba…

… Pred 17 leti sem se udeležila delavnice zavestnega sanjanja. Med meditacijo, med katero smo ozaveščali svoje življenje pred rojstvom, sem doživela zelo močno izkustvo sebe – bitja svetlobe in energije mojega poslanstva. Sledile so sanje, v katerih je letalo na nebu vozilo velik transparent z napisom “Space teaching service”. V istem času me je voditeljica delavnice presenetila s sporočilom svojih vodnikov zame. Šlo je za razlago mojega poslanstva duhovne vodnice med zemeljsko in drugimi dimenzijami: napočil je čas, da se povežem s svojimi vodniki, ki so svetloba, s katero je povezano moje bitje in moja naloga. Da bi to uresničila kar najhitreje, sem dobila natančne napotke, kaj naj počnem in kako naj živim v “fazi prehoda”.

Moje prvo srečanje z vodnikom svetlobe je prišlo povsem nepričakovano, med meditacijo v avtobusu. Zagledala sem bitje svetlobe, bilo je žensko in moško v enem, istočasno sem slišala glas, s katerim se je predstavilo: “Eheye Asher Eheye (Jaz sem, ki sem)”. Govorilo je, a moje vznemirjenje je bilo tolikšno, da se po meditaciji besed nisem spomnila. Srce mi je razbijalo v prsih, moje telo je trepetalo. Ostalo pa mi je razumevanje: Eheye Asher Eheye je bil, ki je vodil Mojzesa v puščavi. Moje bitje je povezano z njim in s poslanstvom osvoboditve človeštva od trpljenja.

Doma sem ponovno sedla v meditacijo. Bitje svetlobe je bilo spet ob meni, spet sem trepetala. Tokrat sem razumela, da je moj vodnik, del mene, tukaj zato, da me vodi pri mojem delu. Dobila sem navodilo, naj vzamem papir in pisalo. Slišala sem sporočila, moja roka je pisala sporočila, katera sem razumela, a ne z umom, pač pa z vsem svojim bitjem. Bilo je učenje o življenju in o bistvu stvari, pa seveda o meni in mojem delu. Tako se je začelo moje zavestno druženje z vodniki svetlobe. V tistem času se je na mojem domu dobivala skupina meditantov. Pred vsakim srečanjem skupine sem meditirala in dobljena sporočila potem udeležencem brala. Nekega dne pa sporočil ni bilo. Tistega dne so me vodniki presenetili med skupinsko meditacijo. Govorila sem in prevajala osebna sporočila posameznikom. “Danes pa ni bilo dolgočasno”, so se potem smejali. Od globine in resničnosti sporočil pa smo vsi malce drhteli. Tako so me vodniki poučevali in me pripravljali na moje poslanstvo: biti ključ, ki ljudem odpira njim lastne poti k temu, da se osvobodijo privzetih načinov mišljenja, čustvovanja, verovanja in delovanja ter polno zaživijo edinstveno bitje svetlobe, kar vsakdo med nami je. Neodvisno, zaupajoč svetlobi v sebi in vedoč, kako jo realizirati na njim edinstven način.

Živimo v fizični dimenziji in ta je realnost, ki jo poznamo. Komunicirati z vodniki svetlobe pomeni, povezati se z drugačnimi dimenzijami, katerim vladajo njim svojstveni zakoni. Želim povdariti, da druge dimenzije niso izven nas. So znotraj nas, toda njihovi zakoni, njihova realnost je drugačna. Informacije, učenja, ki jih dobivam v komunikaciji z vodniki, niso neko tuje znanje, ki mi je podano, pač pa so del modrosti globin mene – svetlobega bitja; sem izvir; tok učenja prihaja iz mojega resničnega izvora. To pomeni “kanalizirati”. Vsakdo je bitje svetlobe in barvni spekter vsakogar je enkraten.

Zavesten stik z vodniki svetlobe pomeni začetek pospešenega učenja in razvoja. Izziv stika z vodniki svetlobe je v tem, da ozavestimo in zaživimo to, kar resnično smo: bitje neskončne svetlobe, polno neskončnih potencijalov, ki so tu zato, da jih uresničimo; izziv je v tem, da se širimo, ozavestimo enost z vsem; živimo zavestno hkrati v več dimenzijah: tukaj, na Zemlji, delujoči, sposobni uporabiti modrost, energije, neskončne ideje subtilnih dimenzij svetlobe.

Ne gre torej za to, da sedemo, zapremo oči in odplavamo v druge svetove, pač pa za to, da polnejše živimo v tej dimenziji, z razširjeno sposobnostjo zavedanja. Zavestna komunikacija z vodniki lahko varno poteka tudi med vožnjo z avtomobilom, službenim sestankom, joggingom…

Vodniki so ves čas z nami in nam predajajo sporočila. Vprašanje pa je, koliko jih slišimo. Na poti k uresničevanju zavestnega stika z vodniki stoji nekaj ovir. Prva je naš um in njegova pričakovanja, strahovi, načini mišljenja, verovanja, prepričanja, manipulacije, igre ega…

Tudi velika želja po zavestni komunikaciji z vodniki in kakršenkoli osebni interes je ovira. Veže nas na zemeljsko dimenzijo in nam onemogoča širitev v svetlobne svetove.

Druga je nevarnost izgube ravnovesja med dimenzijami; ljudje, ki ne vedo, kako se uglasiti in doseči sinhrono življenje v več dimenzijah, marsikdaj pristanejo v bolnšnicah za mentalne bolezni. Prehod iz ene dimenzije v drugo zahteva vajo, da postane naraven, kot dihanje. Če človek nima potrebnega znanja in izkušenj, mu lahko prehod iz ene dimenzije v drugo povzroči velik šok, z njim pa poškodbe na katerikoli ravni: čustveni, mentalni, fizični.

Naslednje, kar zahteva našo pozornost: dokler nismo osvobojeni strahov in manipulacij ega, s katerim je povezana realnost dualizma, lahko tudi v drugih dimenzijah naletimo na energije, ki niso tok življenja in svetlobe, pač pa vakum (to je energija, ki blokira nadaljevanje življenja).

V kolikor nas vodijo strahovi, želje po kontroli drugih ljudi, po moči nad drugimi, želje po imetju vsega zase, po veljavi…, bodo naši vodniki tisti s podobnimi interesi, kar pomeni vodniki vakuma! Marsikateri iskalec moči je sam postal žrtev manipulativnih vakumskih bitij, ki so se mu prikazala v bleščeči luči.

Vodniki svetlobe ne zahtevajo in nas ne vodijo v trpljenja, pač pa v širitev. Zato je osnova priprave v odprtem umu in iskreni želji uresničiti svojo svetlobo, brez vmešavanja v druga bitja, brez želje po dominaciji, brez strahov, popolnoma umirjeno, v ravnovesju in toleranci.

Da bi to dosegli, je potrebno transformirati mnoge strahove: živeti svojo luč, biti drugačen, ne pripadati, biti sam svoj učitelj…, pa potrebo po kontroli, odvisnosti.

Osvoboditve vseh strahov in miselnih, čustvenih, energijskih, fizičnih blokad so z uporabo metode Hatmara uresničene zelo hitro in popolno.

Priprava zajema tudi uglaševanje vibracij celic našega fizičnega telesa z vibracijami finejših dimenzij. Pomembno je, da se povezujemo s tistimi dimenzijami, katerih perspektiva je polnejša od naše. Dogaja se, da se ljudje povezujejo z dimenzjo mrtvih in ustvarjajo stik z mrtvim človekom. Ta jih lahko vodi le v okviru svoje modrosti in interesov.

Vodniki svetlobe pa imajo sposobnost celotnejšega videnja in vedenja. So del vrhovne komande računalnika neskončne svetlobe stvarstva. Imenujemo jih lahko tudi mojstri svetlobe. V resnici so ti mojstri eno z nami. Biti v stiku z vodnikom pomeni biti, kar smo, z najvišjimi potencijali svojega bistva.

Da bi se povezali z vodniki s celovitejšimi perspektivami, je nujno, da se osvobodimo vezanosti na omejenosti zemeljske dimenzije. Dokler smo mentalno, čustveno vpeti v pravila delovanja fizične dimenzije, se ne bomo povzpeli do celovitejših perspektiv.

Ljudje, ki prihajajo na seminarje “Prebujenje svetlobe, ki sem”, želijo v resnici ojačati stik s seboj, vedenje o tem, kdo resnično so in kaj je njihovo poslanstvo, dobiti odgovore na vprašanja o tem, kaj in zakaj se jim v življenju dogaja. V kakršnokoli preobleko je zavita resnična želja po stiku z vodniki, velja: vsak želi biti to, kar je in živeti svoje bistvo.

Vsak človek ima v sebi vodnika svetlobe in prav je, da se s tem delom sebe bolj in bolj povezuje, da bi čimpolnejše uresničil svoje poslanstvo, program svoje duše. Proces povezovanja z vodniki svetlobe je proces, ki nas pelje v globine, s tem pa pripelje na površje mnogo potlačenih travm, frustracij… Gre za globoko delo na sebi, za celosten razvoj človeka, ki je celota mnogih nivojev in vsakemu od njih se je treba posvetiti, ga osvetliti, osvoboditi. Seminar je torej celosten in zahteva polno predanost ozaveščanju in transformaciji vseh elementov, ki nam onemogočajo polno živeti svoje svetlobno bistvo, v radosti, ljubezni, spoštovanju, harmoniji znotraj in zunaj nas.

Seveda večina udeležencev vzpostavi zavesten stik s svojim vodnikom svetlobe, k čemur jih varno in korak za korakom vodim. S tem postanejo neodvisni in odločno stopijo, kamor jih vodi srce.

 • Ne spreglejte!  Julija 2010 je izšla knjiga

  HATMARA MERKAVA - MODROST ŽIVLJENJA
  avtorice Naomi Feinberg tudi
  v slovenskem jeziku.

  Lahko jo naročite na:
  klavdija@studio37.si
  ++386/1 56 55 126
  cena: 18€ (Cena vključuje DDV)